ในยุคที่ โทรศัพท์มือถือและอินเตอร์เนต เป็นปัจจัยสำคัญในการสื่อสาร มีแอพพลิเคชั่นมากมายที่ใช้โทรหากันได้โดยผ่านเครือข่าย Internet ไม่ว่าจะเป็น Line  Skype หรือ WeChat

 

สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญพอๆกับการสื่อสารก็คือความปลอดภัยของข้อมูลในการสื่อสาร โดยผู้ใช้งานหลายๆท่าน มีการใช้งาน VPN เพื่อป้องกันการดักจับแพกเกจในการคุยกันผ่าน VoIP

 

บริษัทมัลเบอร์รี่ซอฟต์ ได้เห็นความสำคัญของการสื่อสารและความปลอดภัย จึงได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับ VoIP โดยผู้ใช้สามารถเลือกใช้งาน VPN ได้ในแอพพลิเคชั่นเดียวกัน (OpenVpnVoip)

 

Screenshot_2015-11-04-22-40-43                 Screenshot_2015-11-04-22-39-55                  Screenshot_2015-11-06-15-40-38

 

โดยจากการทดสอบประสิทธิภาพจากผู้ใช้งานจริงแล้วพบว่า นอกจาก OpenVpnVoip จะทำงานได้ดีบนเครือข่ายไร้สายแล้วยังมีความปลอดภัยในการสื่อสาร เพื่อป้องกันการดักจับข้อมูลเพิ่มขึ้นด้วย