• ให้คำปรึกษาทางด้านการพัฒนาระบบ
  • รับพัฒนาเว็บไซต์ทุกแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น .NET, LAMP หรือ MEAN Stack
  • รับพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ Android และ iOS
  • รับพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานได้กับทุก OS ไม่ว่าจะเป็น Windows, Linux หรือ Mac
  • รับพัฒนาเว็บไซต์ eCommerce
  • รับพัฒนาซอฟต์แวร์บนระบบสมองกลฝังตัว
  • รับพัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะทางสำหรับงานวิจัยทางด้าน image และ video processing.