การเดินทางเข้าประเทศ ของนักท่องเที่ยว ในช่วงที่มีโรคระบาดร้ายแรง จำเป็นมีระบบที่ใช้ในการตรวจติดตามผล ว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศ นั้นมีโอกาศหรือมีความเสี่ยงที่จะนำโรคร้ายแรงเข้ามาในประเทศหรือไม่

 

ทางบริษัทของเราได้ร่วมกับ NECTEC พัฒนาระบบที่ใช้ในการตรวจติดตามนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศที่อาจจะเป็นพาหะของโรคร้ายแรง โดยใช้เทคโนโลยี OCR ของทางเนคเทค ทำการอ่านพาสปอร์ตและใบตรวจโรค ของนักท่องเที่ยวขาเข้า เพื่อเอาไปประมวลผลและจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล

 

Untitled3

Untitled

Untitled2

 

โดยระบบนี้ เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี OCR มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูลเอกสาร ลูกค้าท่านใดที่สนใจนำดทคโนโลยี OCR ไปประยุกต์ใช้กับองค์กร สามารถติดต่อเพื่อดูตัวอย่างการใช้งานได้กับทางบริษัท