สำหรับองค์กรที่ต้องการมีระบบแชตใช้งานกันเองภายในองค์กร ทางบริษัทมัลเบอร์รี่ซอฟต์ ได้พัฒนาระบบแชต ที่ใช้ภายในองค์กร โดยมีจุดเด่นคือลูกค้าสามารถเพิ่มฟีเจอร์ เฉพาะทางต่างๆ ที่ต้องการใช้งานเข้าไปในตัวโปรแกรมได้ จึงทำให้ซอฟต์แวร์ที่ทางเราพัฒนาแตกต่างจากซอฟต์แวร์แชตทั่วๆไป

 

Untitled2                   Untitled2                     Untitled3