รับเขียนโปรแกรม ภาคเหนือ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา

 

บริษัท มัลเบอร์รี่ ซอฟต์ จำกัด จดทะเบียนหมายเลขนิติบุคคล 0135559001928  ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท เป็นบริษัทที่รับพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ ที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญ ด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ และ เว็บแอพพลิเคชั่น ให้กับองค์กรต่างๆ รวมทั้งซอฟต์แวร์ระบบที่ใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ และซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือ และ แท็บเล็ต

 

ทีมงานของบริษัท ประกอบด้วย นักวิเคราะห์ระบบ และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่มีประสบการณ์ยาวนาน มากกว่า 10 ปี จึงมีความชำนาญ ความเข้าใจ ความต้องการในธุรกิจเป็นอย่างดี และมีการออกแบบซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้ง่าย เหมาะกับผู้ใช้ในทุกระดับการใช้งาน เรามีความเชี่ยวชาญ ในเรื่องของ Cross-Platform ซึ่งสามารถนำ Source Code ไปพัฒนาต่อเนื่องบน ระบบอื่นๆ ได้ มีความยืดหยุ่นสูง ใช้ง่าย และที่สำคัญสามารถนำไปขยายจุดการใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

 

ยิ่งไปกว่านั้น มัลเบอร์รี่ ซอฟต์ ยังมีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะทาง ที่ใช้ในงานวิจัย โดยเฉพาะงานวิจัยทางด้านการประมวลผลภาพ และ การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล

 

ระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา ทีมงานของบริษัทได้พัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่ใช้ในงานหลากหลายประเภทดังต่อไปนี้

 • พัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับงานวิจัยประมวลผลภาพดิจิตัล
 • พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับระบบสมองกลฝังตัว
 • พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับควบคุมและตรวจววัดอุปกรณ์ทางอิเลคทรอนิคส์
 • พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับใช้ในวงการแพทย์
 • พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับ e-commerce
 • พัฒนาเว็บแอพลิเคชั่นสำหรับ e-office
 • พัฒนาเว็บแอพลิเคชั่นสำหรับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
 • พัฒนาเแอพลิเคชั่นสำหรับอุปกรณ์ POS (Point Of Sale ) และ Kiosk Payment
 • พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจโลจิสติกส์
 • พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตัล
 • พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับกล่องรับสัญญาณทีวีดาวเทียม
 • พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์ตรวจวัดสัญญาณชีพ
 • พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ ERP
 • พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับระบบ Call center