เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 แอพพลิเคชั่น  3D Burn Resuscitation ได้รับการนำเสนอ ในหัวข้อ การใช้โปรแกรมภาพ สามมิติ ในการประเมินพื้นที่ผิวที่ถูกไฟไหม้ ในที่ประชุม สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่ง อาเซียน โรงแรม Avani riverside โดย รศ.นพ.อภิชัย อังสพัทธ์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.ธนะสิทธิ์ ก้างกอน จากโรงพยาบาลชลบุรี

5865117500454

5865117549685

5760718539363

5865117451308

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *