หลังจากทีมงานของเราได้ปล่อย 3D Burn Resuscitation เวอร์ชั่น Android ออกไปแล้ว ทางบริษัทมีความยินดีที่จะแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบว่า ทางทีมงานได้ทำการพัฒนา 1.1 สำหรับอุปกรณ์ iOS เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดได้จาก

 

https://itunes.apple.com/us/app/3d-burn-resuscitation/id1183128395?ls=1&mt=8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *