บริษัทมัลเบอร์รี่ ซอฟต์ ร่วมกับคณะ ICT มหาวิทยาลัยพะเยา ในหลักสูตร บัณฑิตพันธุ์ใหม่

อนาคตที่เลือกได้ของคนรุ่นใหม่ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะ ICT ม พะเยา ได้รับการสนับสนุนโครงการ “บัณฑิตพันธุ์ใหม่” จาก สกอ. เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายปฏิรูปอุดมศึกษาไทย การเรียนการสอนภายใต้โครงบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เน้นความรู้คู่ทักษะปฏิบัติ มีบริษัท IT ชั้นนำเข้าร่วมจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีที่ 1 และเป็นแหล่งปฏิบัติงานก่อนจบการศึกษา โดยหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ใช้เวลาเรียน 3 ปีครึ่ง […]

รพ.ชลบุรี ผุดนวัตกรรม ‘3D Burn Resuscitation’ ประเมินแผลไฟไหม้แม่นยำ

รพ.ชลบุรี สุดเจ๋ง คิดค้นนวัตกรรมประเมินแผลไฟไหม้แม่นยำ เปิดให้โหลดฟรีผ่านแอพพลิเคชั่น “3D Burn Resuscitation” หลังพบแนวโน้มประเมินพื้นที่ผิวที่ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ผิดพลาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลต่อการรักษา เหตุเครื่องมือที่ใช้ประเมินเป็นวิธีที่ใช้มาตั้งแต่ 70 ปีที่แล้ว นพ.ธนะสิทธิ์ ก้างกอน หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลชลบุรี กล่าวถึงการพัฒนานวัตกรรมประเมินแผลไฟไหม้ผ่านระบบ 3 มิติ ว่า ส่วนตัวเป็นแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งและแต่ละปีต้องรักษาผู้ป่วยแผลไฟไหม้เฉลี่ย 70-100 ราย ปัญหาที่พบโดยทั่วไปก็คือการประเมินพื้นที่ผิวที่ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ผิดพลาด เช่น แผลไฟไหม้ประมาณ 40% แต่ผลการประเมินกลับมากถึง 60% เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้ประเมินเป็นวิธีที่ใช้มาตั้งแต่ 70 ปีที่แล้ว โดยแนวโน้มของความผิดพลาดเช่นนี้เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ […]

3D Burn Resuscitation ได้รับการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ ของ สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่ง อาเซียน

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 แอพพลิเคชั่น  3D Burn Resuscitation ได้รับการนำเสนอ ในหัวข้อ การใช้โปรแกรมภาพ สามมิติ ในการประเมินพื้นที่ผิวที่ถูกไฟไหม้ ในที่ประชุม สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่ง อาเซียน โรงแรม Avani riverside โดย รศ.นพ.อภิชัย […]